Kläder för alla

Click here to edit subtitle

Problemet med mode

Villkoren som textilarbetare har

Arbetarnas villkor är ofta inte de bästa, detta trots att modeindustrin säger sig vilja göra rätt för sig genom att erbjuda arbetarna goda villkor

Kemikalier

Kemikaler används för att göra plagg flamsäkra bland annat. Vissa kemikalier som används kan vara farliga både för hälsan och miljön. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för en del kemikalier i textilier. Mängden kemikalier som används är stor. ChristianAid Från fiber till färdig produkt sker tillverkningen i flera steg och i många processer är kemikalier inblandade, till exempel vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning. Kemikalier tillsätts ofta till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner, till exempel anti­bakteriell behandling av sportkläder, flamskyddsbehand­ling av möbeltextilier, impregnering av allväderskläder och medel för att motverka mögel vid transport och för­varing. I plasttryck på kläder kan det finnas mjukgörande ämnen, som ftalater. Det går åt smått otroliga 1 kilo kemikalier för att producera en enstaka t-shirt. Den största mängden kemikalier används i färgningsprocessen.

Något som tillverkarna börjat göra på senare dagar är att tillsätta antibakteriella ämnen. De tvättas fort ut de känt miljöfarliga ämnena som triklosan, triklokarban och silver kommer ut i avloppen och dödar vattenlevande organismer.

Odling av bomull

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska delar och då odlingen ofta sker i i mer torra områdena där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull kräver väldigt mycket vatten för att odla. Så mycket som 29 000 liter vatten kan krävas för att producera ett kilo bomull. Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på sötvattnets kretslopp och dess biologiska mångfald. Och människor lider allvarlig brist på rent dricksvatten.

Inte nog med att det går åt mycket vatten, det går även åt mycket kemikalier för att hålla skadeinsekter borta. Odlingarna behöver årligen en fjärdedel av världens användning av insektsbekämpnings-medel och en tiondel av ogräsmedlen. Förutom skadeinsekterna blir även tyvärr andra organismer skadade av gifterna. Dessa kemikalier sprids sedan vidare i näringskedan och riskerar också att påverka de arbetare som hanterar bomullen. Även människor blir sjuka när de exponeras för kemikalierna, i synnerhet bomullsarbetarna ute på fälten. Huvudvärk, illamående, svimningar och svåra allergier är exempel på vanliga åkommor. Bomullen täcker ca hälften av världens textilproduktion.